Välkommen, här räddas barn till livet! 

 

Vi på Musoma Children's Home har uppdraget att rädda liv på nyfödda barn, vars mammor dött i samband med förlossningen.

 

Vår vision är att rädda livet på de mest utsatta barnen genom att ta hand om dem under den första kritiska perioden i livet. Vi vill hjälpa konkret när det verkligen behövs, för en begränsad tid och utan att skapa ett långsiktigt beroende.

 

Läs mer om detta fantastiska arbete, hur vi jobbar och hur det överhuvudtaget är möjligt att genomföra.