Beskrivning av barnhemmet

Barnhemmet ligger vackert vid Victoriasjöns östra strand några kilometer utanför staden Musoma i Tanzania. Här vårdas barn, som med mycket stor sannolikhet skulle dö om de inte togs omhand.

Verksamheten sker i nära samarbete med socialmyndigheterna i landet och i samverkan med den lokala kyrkan Evangelistic Assemblies of God. Sedan många år är Musoma Children's Home inte knutet till någon församling eller kyrka utanför Tanzania.

Barnhemmet fungerar som en självständig enhet och och drivs helt med frivilliga gåvor. Det betjänar hela Mara län i norra Tanzania. 

 

 

Barnhemmets föreståndare...

Vi, som är ansvariga för och leder arbetet på Musoma Children's Home, är Lisbeth och Daniel Granlund. Vi kommer från Finland, men har lång erfarenhet av Afrika. År 1979 reste vi till Tanzania och på den vägen är vi. Efter att ha arbetat ett antal år i missionssjukvård, insåg vi att små barn är de mest utsatta. Detta gav oss inriktningen för vårt liv och vårt fortsatta engagemang i och för Afrika.

Vi har nu i mer än 30 års tid tagit hand om nyfödda barn, vars mammor dött. Många är de barn, som på detta sätt överlevt och sedan fått en normal uppväxt i sin hemby.

 

 

...och personal

De små barnen, och speciellt de nyfödda, behöver vård, tillsyn och mat både dag och natt. Därför är barnhemmet bemannat dygnet runt och det gör att arbetet är personalkrävande.

Våra barnsköterskor delar vår vision. De jobbar med själ och hjärta för att, om möjligt, varje barn ska ha det lika bra som om dess mamma fanns i livet.

Det finns dock ett afrikanskt ordspråk, som på språket swahili lyder: Hakuna mlezi ashindae Mama. Fritt översatt betyder det att ingen sköterska är förmer än Mamma.