Målgrupp för vårt arbete

Många barn förlorar sina mödrar i samband med förlossningen eller kort tid därefter. När det händer har det nyfödda barnet mycket små möjligheter att överleva i hemmet.

Utan modersmjölk och mammans omsorg har barnet inget skydd. De sanitära förhållandena, sjukdomar och bristen på lämplig föda gör att barnet snabbt dukar under.

Musoma Children's Home är byggt och utrustat för att kunna ta hand om spädbarn. Här ger vi dessa barn vård under den mest kritiska tiden.

 

Vårt mål för barnen

Vårt mål för varje barn är att det ska överleva och sedan få växa upp i sin rätta miljö utan beroende av hjälp utifrån.

Då barnet närmar sig 2 års ålder bedöms dess möjligheter att överleva hemma i byn lika goda som för tanzaniska barn i allmänhet. Då återvänder barnet till sin by och sina släktingar. Dess plats på barnhemmet frigörs för ett nytt spädbarn i samma situation.

Under tiden på barnhemmet håller vi kontakt med barnets anhöriga. De  kommer på besök för att skapa en relation till barnet redan här.

Vi får ofta frågan om det inte är svårt att skiljas från ett barn, som flyttar ut.

Svaret är nej. Det är med stor glädje vi tar farväl av ett barn, som lämnar barnhemmet. Det är ju vårt mål för just det barnet. Vårt uppdrag var att rädda barnets liv, nu är det släktingarnas uppgift att göra resten.