Frivilliga gåvor

 

  

Barnhemmet är helt beroende av frivilliga gåvor. Som givare är du med och gör barnhemsarbetet möjligt att genomföra. Varje gåva är betydelsefull och du får brev från barnhemmet med glimtar om arbetet. 

Varje 2-åring, som flyttar ut i samhället, är ett synligt resultat av din gåva

Tillsammans kan vi rädda livIngen kan hjälpa alla, men alla kan vara med och rädda några.

. 

 

Stödföreningen musoma.org

 

 

I Sverige finns en stödförening för barnhemmet i Musoma. Föreningen jobbar ideellt och förmedlar penninggåvor och faddermedel till barnhemsarbetet. 

Du kan med förtroende ge din gåva via föreningen musoma.org.

Kontonummer i Sverige: pg 302610-1, 

I Finland och på Åland: kontonummer FI10 6601 0010 0117 32 Ålandsbanken